WiFi

Trådlöst WiFi

Vi ställer idag samma krav på vår trådlösa kommunikation som på trådbundet. Vi vill ha samma kapacitet, säkerhet och fart. Men det är stor skillnad mellan trådad uppkoppling och WiFi. 
Som leverantör och certifierad installatör har vi arbetat mer än 25 år med WiFi-lösningar och applikationer.

WiFi lösningar till kunder eller gäster

Med våra lösningar till olika verksamheter kan vi erbjuda heltäckande WiFi access för att täcka stora ytor och samtidigt klara många användare. Vi tar ansvar hela vägen, från installation och konfigurering till support, hantering och övervakning av systemet.

 

Stora installationer

Installationer för stora ytor som skall täckas av WiFi kräver kompetens, kunskap och erfarenhet. Våra lösningar lämpar sig till stora områden, fastigheter, byggnader, hotell och stora utomhusområden och platser.

Våra punkt till punkt lösningar gör att vi kan sända WiFi till platser upp till 20 km bort om gynnsamma förhållanden finns

Med våra cerifierade tekniker tar vi fram och anpassar era trådbundna och trådlösa nätverket efter era behov. Vi kan kabel, fiber eller trådlöst. Våra certifierade tekniker har genomgått utbildning på Ubiquiti Enterprise Wireless Admin  vilket ger er den trygghet och kompetens som krävs vid alla installationsarbete och underhåll.

Effektiva och stilfulla Wifi

Det är ett nöje att arbeta med Ubiquitis produkter. Som leverantör vill vi att ni som kund alltid är nöjda genom att bidra med bästa service och support. Ubiquiti ger er och oss den möjligheten utan att göra avkall på kvalitet eller låga kostnad. 
Ubiquitis estetiska formspråk speglar sig inte bara på utseendet utan också på mjukvaran för hantering och övervakning. Allt till väldigt förmånligt pris och helt licensfritt.

Unifi Led med AC

Unifi LED

Unifi lanserar nu ett helt nytt koncept inom WiFi. LED-paneler med inbyggd WiFi och strömförsörjning POE. 
Gemensam kontroll- och övervakningssystem.

Enkel inkoppling och konfigurering