VPN

Vi levererar en säker VPN-lösning för företag och privatpersoner.
Med vår VPN-lösning säkras anslutning till kontor, filial eller hem.

Lösningen fungerar både på PC, MAC, Linux eller SmartPhones.
Med VPN säkerställs kommunikationen mellan dator/smartphone till internet, hem eller kontor då VPN-trafiken är krypterad kommunikation.