Vi är redan ockuperade säger Saabs VD

Texten är tagen från Corren och kan läsas här i originalversion

Håkan Buskhe, vd för Saab, menar att med digitaliseringens snabba utveckling är en av framtidens utmaningar att tackla cyberwarfare.

– Allt som har med cyberwarfare att göra får en helt annan mening i dag, säger Håkan Buskhe under en föreläsning under firandet av Ingenjörsvetenskapsakademins 100-årsjubileum och Tekniska högskolan i Linköpings 50-årsjubileum.

Cyberwarfare, eller cyberkrigföring, är ett angrepp mot fiendens it-infrastruktur och är ofta politiskt motiverad. Angreppen riktar sig mot landets försvarsmakt och pågår även under fredstider. Cyberwarfare används som ett sätt att få tillgång till fiendens säkerhetsklassificerade information, samt för att kontrollera informationen för att försvåra för fienden. Främmande makter kan använda nätet för att slå ut exempelvis myndigheter och transporter, som flygplan.

Buskhe förklarar att för att kunna hantera framtida utmaningar med cyberwarfare måste Sverige ligga i digitaliseringens framkant. Enligt honom finns hoten redan i dag.

– Vi är redan ockuperade, främmande makt har tagit sig in, säger Håkan Buskhe.

Buskhe fortsätter med att säga att Saab ska fortsätta satsa på tillräckligt ny teknologi och menar att det är viktigt för Sverige att utveckla landet och dess teknologi. Nyligen utvecklade Saab det nya stridsflygplanet Gripen E, som har ett mer avancerat tekniskt system.

I säkerhetspolisens, Säpos, årsbok 2018 listar de sju hot mot Sverige de kommande åren. Fyra av de listade hoten har med teknikutvecklingen och cyberhot att göra, då bland annat stormakterna Ryssland och Kina ses som stora hot. Säpo skriver att Sveriges säkerhetsåtgärder måste stärkas, samt att Sverige bör ha större vaksamhet.

Under de senaste åren har det både rapporterats om spionage och påverkan på det svenska styrelseskicket. Det har bland annat rört sig om påverkanskampanjer från främmande makt under valrörelsen 2018, då exempelvis partiernas hemsidor blev attackerade och falsk information spreds.

– Det här måste vi ta på allvar. Vi måste se till att vi har tillräckligt höga trösklar, säger Håkan Buskhe gällande hotbilden som finns mot Sverige.