Skärmklippning

Kopiera skärmbilden eller ett område på Windows 10. Håll in Windowstangenten samtidigt som Shit och S. Ett program ikon kommer upp högst upp i skärmen och du kan välja vad du vill visa .