Säkerhet

Antivirus

IT attacker mot svenska företag ökar och blir mer avancerade. DN publicerade en artikel med titeln "Dagliga IT-attacker riktas mot Sverige". DN beskriver hur myndigheter, företag, och universiteten utsätts regelbundet av IT-attacker från utländska underrättelsetjänster och kriminella organisationer. Idag är det obligatoriskrapportering till MSB gällande it-incidenter för myndigheter. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), FRA, Försvarsmakten och Polisen publicerade en gemensam rapport med titeln ” Informationssäkerhet –trender 2015".

Våra säkerhetslösningar är utvecklade i förebyggande syfte. Varje dag utsätts tusentals nätverk av intrångsförsök och en del av dessa lyckas. Det exakta antalet är det inte som vet men man tror att ca: 30 procent av försöken har lyckats få tillträde till system som borde varit skyddade. Svenska företag är extra utsatta, mycket på grund av att svenska företag är forskningsintensiva och it-systems som är konstant uppkopplade till internet.

Komplett

Säkerhet

.

  • Säkerhetsanalys på datatrafik
  • Övervakning av inkommande trafik
  • Skydd mot skadliga program och länkar i epost
  • Loggning av utgåendeinternettrafik

Vi hjälper er att ta fram en säkerhetsplan som bygger på helhetslösning. Varje företag eller organisation är unik, genom analys tar vi fram en säkerhetsmodel som passar just er verksamhet.