Molntjänster

SAAS,  på engelska SOFTWARE AS A SERVICE

SaaS, software as a service kan översättas som mjukvara som tjänst. SAAS kan kopplas PaaS och IaaS vilket man tillsammans bygger delar i molntjänsten. SaaS kommer då att vara mjukvarudelen i en molntjänst.

Med SaaS leverar vi applikationer till användare och klienter över internet. Applikationerna når användare genom webbläsare eller en klientmjukvara direkt i PC, MAC eller smartphone. På så sätt underlättar man distansarbete samtidigt som en hög säkerhet erhålls.

Med våra lösningar är de initiala kostnaderna i investering väldigt låga och all drift, uppdateringar samt underhåll sköts av oss

Områden idag som använder sig av SssS-tjänster är bla. Googlemail, Twitter, Instagram och Facebook. Vi erbjuder OwnCloud, NextCloud.

Fördelarna med SaaS är förutom tillgänglighet

 • Låga driftkostnader: Man betalar bara för det som används.
 • Säkerhet och redundans: Genom att servrar och applikationer fördela över flera fysiska platser. Alla fysiska enheter är placerade i serverhallar med mycket hög säkerhet och all data säkerhetskopieras regelbundet flera gånger per dag.
 • Uppdateringar: Allt sköts av oss.
 • Skalbarhet: Miljön kan skalas efter antalet användare, applikationer eller resurser efter behov.

Ny

Standard VP1-10 
450:-
Per månad/ Bindningstid 3mån
 • Hyper-V
 • CPU 2
 • Ram 4GB
 • HD 100GB 10K
 • Backup
 • NoLimit trafik
 • 1000GBit Wan

Ny

Standard Plus VP2-P 
790:-
Per månad/ Bindningstid 3mån
 • Hyper-V
 • CPU 4
 • Ram 8GB
 • HD 500GB
 • Backup
 • NoLimit trafik
 • 1000GBit Wan

Ny

ProServer VP3-A 
1790:-
Per månad/ Bindningstid 3mån
 • Hyper-V
 • CPU 4
 • Ram 16GB
 • HD 1000GB
 • Backup
 • NoLimit trafik
 • 1000GBit Wan