Microsoft & Sony deal

Microsoft och Sony gått ihop i partnerskap gällande dataspel och streaming.

Sony kommer att använda sig av Microsofts moln tjänst Azur.