Ctrl+z

Dagens tips gäller en av de vanligaste kommando efter Ctrl+c som är kopiera och Ctrl+v som är klistra in.
Ctrl+z är ångraknappen som fungerar överallt.

I mac är det kringla+z